Rhif 1 Stryd Cilbedlam, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5AL
01248 712 778
post@chocolateboxsiocled.co.uk

Anrhegion Nadolig

Gydag amrywiaeth anhygoel o anrhegion bach a mawr. Wedi'u gwneud â llaw ar y safle, mae'r creadigaethau'n amrywio o siocledi coeth unigol i esgidiau a bagiau llaw dylunydd o siocled.

Dysgu mwy

Cacennau Dathlu

Er mwyn archebu Cacen Dathlu gennym, y cwbl y mae'n rhaid i chi ei wneud yw ein ffonio ar 01248 712 778 neu ddod i'n gweld yn 1 Stryd Cilbedlam, Porthaethwy. Edrychwch ar ein hamrywiaeth helaeth o gacennau yma. Rydyn ni'n gwneud cacennau eisin syml hefyd. Cysylltwch â ni am opsiynau ar feintiau, blasau a phrisiau.

Dysgu mwy

Nwyddau o'r Popty

Mae gennym amrywiaeth o sbyngau 7" blasus ar y silff, sy'n barod i'w prynu ac yn berffaith gyda phaned o de neu goffi! Ynghyd â Bara Brith a Chacennau Cri traddodiadol, a detholiad o fisgedi.

Dysgu mwy

Siop

Archebwch ein danteithion Siocled blasus o gysur eich cartref eich hun! Gallwch hefyd archebu anrhegion wedi'u personoli ar gyfer achlysuron arbennig fel penblwyddi, dydd San Ffolant / diwrnod Santes Dwynwen, Sul y Mamau / Sul y Tadau a'r Pasg. Porwch trwy ein siop.

Dysgu mwy

Croeso i Chocolate Box Siocled

Chocolate Box

Mae ein siocledi moethus, sy’n cael eu gwneud â llaw ar ein safle, yn cael eu gwerthu ochr yn ochr ag amrywiaeth o roddion, a hynny gyda bonws ychwanegol o wasanaeth personoli i sicrhau’r cyffyrddiad arbennig ychwanegol hwnnw! Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gacennau dathlu i dynnu dŵr o’r dannedd, yn ôl yr archeb.

Yn methu ymweld â ni? Peidiwch â phoeni – mwynhewch ein danteithion yng nghysur eich cartref trwy bori ar ein siop ar-lein.

Rydym ar agor ddydd Mawrth-ddydd Sadwrn 10am-4.30pm

Dysgu rhagor

Chocolate Box Siocled

Cysylltu â Ni

Rydym ar agor ddydd Mawrth-ddydd Gwener 10am-4.30pm, a dydd Sadwrn 10am-4pm

Rhif 1 Stryd Cilbedlam, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5AL

01248 712 778

post@chocolateboxsiocled.co.uk

Ordering & Delivery | Returns Policy | Truffle Ingredients List

Hawlfraint © 2019 Chocolate Box Siocled. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd